Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W filii bibliotecznej w Zagwiździu

Dzieci bardzo chętnie przeglądały książki i oglądały filmy o zwierzętach. Efektem spotkania są kolorowe prace plastyczne, które wzbogaciły biblioteczną gazetkę.  

 

Wersja XML