Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W filii w Starych Budkowicach

Natomiast spotkanie ze starszakami polegało na odgadywaniu przez dzieci, jakie wady charakteru ukazane są w czytanych przez bibliotekarkę utworach.

Brak opisu obrazka

Wersja XML