Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Aktywna biblioteka” to my!

Po uzyskaniu zgody władz samorządowych i zawarciu stosownych umów rozpoczęłyśmy realizację zadań. Na początku głównie szkoliłyśmy się i zdobywałyśmy nową wiedzę (m.in.cykl dotyczący rozwoju biblioteki, rzecznictwo biblioteczne, organizacja spotkań,  webinaria tematyczne).

Po zakończeniu szkoleń i napisaniu Planu Rozwoju Biblioteki na najbliższe trzy lata mogłyśmy wziąć udział w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka.

Z ankiety dowiedziałyśmy się, że brakuje zajęć fitness, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów rękodzielniczych, zajęć z obsługi komputerów i Internetu. Co ważne, wielu respondentów zwróciło uwagę na brak możliwości spotkania z innymi ludźmi oraz brak wspólnych działań integrujących młodzież i seniorów.

Postanowiłyśmy zrealizować chociaż część tych marzeń i z zapałem zasiadłyśmy do pisania projektu. Nie było łatwo! Ale z pomocą trenerów z Fundacji TUS napisałyśmy projekt pt. „Z biblioteką przez pokolenia” skierowany przede wszystkim do seniorów. Chciałyśmy zaktywizować tę grupę i sprawić, żeby osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościa miały możliwość wyjścia z domu, spotkania z innymi, zaprezentowania swoich talentów i podzielenia się bogatą wiedzą z różnych dziedzin.

Z wielką radością przyjęłyśmy wiadomość o przyznaniu nam grantu w wysokości prawie4,5 tyś. zł.

Od  maja 2014 roku realizujemy zaplanowane działania:

- kurs jogi

- kurs nordicwalking

-warsztaty florystyczne

- gra terenowa

-spływy kajakowe

- kursy komputerowe

- spotkania z: pisarzem, rzeźbiarzem, malarką

Do wsparcia naszych działań pozyskaliśmy wolontariuszy.

Za sprawą strony internetowej, profilu na FB oraz lokalnej gazety” Echo Gminy Murów” o działaniach zrobiło się głośno. Do bibliotek przyszli nowi użytkownicy, a stali bywalcy mieli okazję przekonać się, że „nie samą książką biblioteka żyje”.

W „Przewodniku do umowy dotacji konkursu grantowego „Aktywna biblioteka” napisano:

„Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” jest przedsięwzięciem jedynym w swoim rodzaju.

Daje bibliotekom możliwość rozwoju, odkrycia nowych płaszczyzn działania i aktywizacji lokalnych społeczności oraz otwiera dla nich zupełnie nowe perspektywy”

Z entuzjazmem podpisujemy się pod tymi słowami!

Zapraszamy wszystkich do naszych placówek, do odwiedzania strony internetowej oraz profilu na FB.

Z nami spędzicie czas aktywnie, efektywnie i twórczo!

 Nie da Wam stadion, ani dyskoteka, tego, co  może dać Wam BIBLIOTEKA!!!!

 

 

 

Wersja XML