Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na książki

W tym roku dysponujemy kwotą 3760 zł. Aktualnie w bibliotece trwa zakup i opracowanie nowości czytelniczych. Przy dokonywaniu zakupów chcemy uwzględnić sugestie czytelników. Osoby, które chciałyby mieć swój udział w kompletowaniu księgozbioru mogą zgłaszać swoje propozycje do biblioteki: telefonicznie, mailowo lub przez FB.
"Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2015 wynosi 25 mln zł. Celem Programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek." (http://bn.org.pl/download/document/1429539745.pdf)

Wersja XML