Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Ostatnia książka świata".

Krakowski teatr "Maska" przygotował przedstawienie oraz krótkie zajęcia warsztatowe, z których można było dowiedzieć się jak ważna jest dykcja, właściwa emisja głosu i dobór repertuaru.

Projekt dofinansowany przez Funację BGK w programie "Na dobry początek".  

  Fundacja BGK logo.jpeg

Wersja XML