Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Księgozbiór podręczny w bibliotece w Starych Budkowicach

Uczniowie zapoznali się z zawartością księgozbioru podręcznego, wyjaśniono im budowę encyklopedii, słowników, leksykonów zwracając szczególną uwagę na sposób wyszukiwania informacji.Pracując w parach dzieci samodzielnie wyszukiwały hasła i zaznajamiały się z wyjaśnieniem.  

 

Wersja XML