Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odkrywamy dawnych pisarzy.

Nadal poznajemy twórczość trochę zapomnianych już pisarzy. Tym razem była to Helena Bechlerowa dla grupy młodszej i Julian Tuwim dla starszaków. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Tu jest moje miejsce"zapoznali się z legendami o powstaniu naszej wioski oraz z księgozbiorem regionalnym biblioteki.  

 

Wersja XML